Hastalığın /Durumun/ Oluşumun;

Tanımı: Akciğer kanseri, çeşitli etiyolojik sebeplere bağlı olarak akciğer dokusunun morfolojisinin bozulmasıdır. Öncelikle sigara içen bireylerde görülmektedir. Ailesel özellik de gösterebilmektedir. İç ve dış ortam özellikleri, sigara dışı kimyasal maddeler, tozlar da akciğer kanser nedenlerinde önemlidir. Özellikle asbest, tremolit, benzpiren gibi maddelerin sebep olduğu akciğer kanseri erkeklerde 1.sırada görülmektedir.

Şikâyetleri: Öksürük, Göğüs Ağrısı, Ağızdan kan gelme, nefes darlığı, halsizlik

Bulguları: Fizik muayene bulgusu görülmeyebilir. Kilo kaybı, halsizlik, çomak parmak, göz kapağında düşüklük gibi tipik olmayan, genel sisteme ait bulgular görülebilir. Akciğer kanserine bağlı sıvı gelişimi var ise sıvı boşaltılıp örnek alınabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın hikâyesi çok önemlidir. Akciğer muayenesi, akciğer filmi, akciğer tomografisi, PET bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ve  biyopsi tanı için önemli ve gereklidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Cerrahi, kemoterapi (kanser ilaçları ile tedavi ) ve radyoterapi (ışın tedavisi) kişinin performansına ve akciğer kanserinin türüne göre yapılır. Son yıllarda moleküler tedavi ve adjuvan tedavi de verilmektedir. Bu tedavilerle yasamda kalım süresinde uzama saptanmıştır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Sigaradan uzak kalınması önerilir.