Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ;

Tanımı:

Alkol Bağımlılığı;beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede fazla ve tekrarlayıcı biçimde alkollü içki içme, alkol alma isteğini ve olayını kontrol edememe ve durduramama ile belirli bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında sarhoş, alkolik, içkici bilinir.

Şikayetleri :

Kişi tarafından alışkın olduğu etkinin sağlanabilmesi için kullanılan alkol miktarının giderek artırılıyor olması; eskiden kullanılan, alışkın olunan alkol miktarı ile aynı hissin ve etkinin sağlanamaması,

Kişinin kullandığı alkolün miktarını azaltması ya da alkolü bırakması sonucunda yoksunluk belirtisi (terleme, çarpıntı, titreme, terleme, huzursuzluk, yerinde duramama, uykusuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük gibi) dediğimiz bir takım ruhsal ve bedensel sıkıntılar içerisine girmesi ve yoksunluk belirtisi hisseden kullanıcının alkol alması ile rahatlama hissetmesi.

Bulguları :

Kullanılan alkolün kişi tarafından almayı tasarladığı miktardan fazla miktarda ve sürede kullanılması

Alkol sağlamak, alkol kullanmak ya da alkolün etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcanması

Alkol kullanımı yüzünden önemli ailesel, toplumsal, mesleki sorumluluklarının aksatılması veya bırakılması

Zarar görmesine rağmen alkol kullanımını bırakmak için başarısız girişimlerin varlığı

Alkolden zarar gördüğü bilinmesine rağmen alkol alımına devam etmek.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tüm hekimlerin içme sorununu erken tanıması önemlidir.  Hekim fiziksel muayene ve laboratuar testlerinde;  Kırmızı burun, avuç içlerinde kızarıklık ve beneklenme, parmaklarda sigara yanıkları karaciğerde ağrısız büyüme, karın ağrısı, kol ve bacaklarda zayıflama, kuvvet ve duyu azalması saptadığında yine kan testlerinde karaciğer enzimlerinde anormallik, kan hücrelerinde küçülme, böbrek fonksiyonlarında bozulma tespit ettiğinde alkol bağımlılığından şüphelenmesi gerekir. Aile fertleri ve yakınları alkol alan kişide; alkol içmek için güçlü bir istek olması, alkol alma davranışını denetlemede güçlük ( alınan alkol miktarını ve kullanım süresini ayarlayamama) olması, alkol almadığında veya azalttığında terleme, çarpıntı, titreme, terleme, huzursuzluk, yerinde duramama, uykusuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük gibi belirtiler gözlemlediklerinde, alkol miktarının her geçen gün gittikçe artan miktarlara ulaşmaya başladığında, sırf alkol almak için sorumluluklarını aksattığında, alkolü elde etmek, kullanmak ve etkilerini gizlemek için harcanan zaman ve çabanın diğer ilgi ve uğraşlara  yer vermeyecek şekilde giderek artması durumlarında ve çevresi tarafından uyarılmasına alkol kullanımına bağlı ortaya çıkan yasal ve fiziksel sorunlara rağmen alkol kullanımını sürdürmeye devam ettiğinde, bu durumun alkol bağımlılığı olabileceğini düşünmelidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :

İlk olarak, bir süredir alınan alkolü kesme tedavisidir. Bu dönemde alkolün kesilmesi sonucu olağan yoksunluk belirtilerinin ortadan kalmasına yardımcı olan ilaç kullanımı ve diğer tıbbi müdahaleleri içerir.

Kişi artık alkol yoksunluğundan kurtulmuştur. Yaşamdaki normal işlevlere dönebilme ve alkolsüz yaşama uyum sağlama bakımından hastaya bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılır. Kullanılan ilaçlar ya alkol arama isteğini azaltmaya ya da alkol arama davranışını söndürmeye yöneliktir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir :

Alkolsüz yaşama uyum sağlama bakımından hastaya bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılır.Genellikle bağımlı kişi, kendisini çok kısa bir zamanda tekrar alkol kullanım ortamında bulur, alkol kullanımını reddetmeye yönelik başarılı bir tutum sergileyemez ve bağımlılık süreci yeniden başlar. Bu nedenle döngünün tanınması ve yinelemeyle baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi önemlidir. Bağımlı kişiye tedavi sürecinde alkol isteğininin olabileceği öğretilmeli, alkol isteğinin ortaya çıkışı ve gidişatı hakkında bilgi verilmelidir.