Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ;

Tanımı: Ataksi terimi altta yatan kas kuvvetsizliği ve istemsiz hareket olmaksızın  hareketlerin dengeli ve amacına uygun şekilde yapılmasında bozukluk olması durumudur. Spesifik bir hastalık olmayıp genel bir tanımdır.

Şikayetleri:  Hastalar yürürken dengesizlik, el ve ayaklarda hissizlik keçeleşme, kaslarda seyirme, titreme kramplar ve  konuşma bozukluğundan yakınırlar 

Bulguları:  Başdönmesi, ilerleyici dengesizlik,yürümede zorluk titreme  periferik  nöropati, konuşma bozukluğu, göz hareketlerinde bozukluk, koordinasyon kaybı nistagmus görülebilir

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:  Rutin biyokimya tiroid fonksiyon testleri, B12-folat düzeyi, enfeksiyöz markırlar, toksik madde maruziyeti için testler, kranial MRG görüntüleme, EMG  genetik inceleme

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte klinik bulgulara yönelik hastaya özel semptomatik tedavi planlanabilir.        

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:  Ataksiler için belli bir neden bulunmuşsa nedene yönelik tedavide dikkat edilmesi gerekli olan tüm başlıklara dikkat edilmelidir.Yürüme dengesizliğinde hastalarda düşme eğilimi ve riski olduğundan gerekli tedbirler alınmalıdır, fizik tedavi doktorlarından yardım ve görüş alınabilir.