Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsleri bakterilerden ayırmalıyız.

– Virüsler

Antibiyotiklerin virüsler üzerine ETKİSİ YOKTUR. Virüsler çok küçüktür ve kendiliklerinden metabolizmaları yoktur. Bu nedenle kendi başlarına üreme yetenekleri yoktur. İçlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, adeta, yeni virüs üretmek için kullanırlar. Sonrasında da, konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler.

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Soğuk algınlığı
 • Akut bronşit
 • Grip
 • Larenjit ve otitin pek çok türü
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Viral hepatit
 • AIDS

– Bakteriler

Antibiyotikler kullanılarak bakteriyel enfeksiyonlar TEDAVİ EDİLEBİLİR. Bakteri, tek başına bir hücreden oluşan, yaşayan küçük bir organizmadır ve insan vücudu, hava, su, toprak ve bunun gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir. Çok hızlı üreyebilir. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engeller.

Bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Pnömoni
 • Bakteriyal menenjit
 • Yara enfeksiyonları
 • Larenjit ve otitin bazı türleri