hsgm bagimlilik3Bağımlılıktan koruyucu faktörler:

 1- Bireysel faktörler                                                          

 • Sağlıklı olmak,                                              
 • Sevecen olmak,                                              
 • Uyumlu olmak,                                                                    
 • Başarılı, olumlu özellikleri olan arkadaşlara sahip olmak,
 • Ailenin ve kişinin beklentilerin olumlu olması,     
 • Kişinin iç disiplinin olması,                         
 • Kişinin içsel kontrolünün olması,                    
 • Sorun çözme yetilerine sahip olmak,            
 •  Toleranslı olmak.

2- Aile ve sosyal çevre                          

 • Öğrenmeyi destekleyen ebeveynler olması,    
 • Ebeveynlerin eğitim seviyesi,                      
 • Kontrollü serbesti sağlaması,                     
 • Ebeveynin sigara, alkol ve uyuşturucuya olumsuz bakış açısının olması,
 • Ailede ve toplumda suç işleme oranının az olması,
 • Ailenin eğitimi önemsemesi ve kişiyi bu yönde desteklemesi,
 • Ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olması ,    
 • Ebeveynler ve çocuk arasında güçlü bağların olması,
 • Ebeveynlerin çocuğunun hayatıyla yakından ilgilenmesi,
 • Ailenin; çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Ebeveynin çocuğunun nerede olduğunu ve kiminle zaman geçirdiğini bilmesi.
 • Aile ilişkilerinde çatışma olmaması,                  
 • Kişinin olumlu akran ilişkilerinin olması,
 • Yüksek benlik saygısının olması,
 • Akraba ilişkilerinin güçlü olması,   
 • İyi komşuluk ilişkilerin olması,                                   
 • Dört çocuktan az olması,                             
 • Okulun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunması,
 • Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı,
 • Kaliteli sağlık hizmeti,                      
 • Sosyal hizmetlerin varlığı,                                
 • Stresli yaşam olaylarının az olması, 
 • Kişinin sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi.