hsgm bagimlilik1Ergenlik dönemi risk faktörlerini 3 başlık altında açıklayabiliriz. Bunlar:

1- Bireysel Faktörler

 • Genetik yatkınlığının olması,
 • Okula devamsızlığının yüksek olması,
 • Okul başarısının düşük olması,
 • Psikiyatrik hastalıklarının olması,
 • Benlik saygısının düşük olması,
 • Okulda ve sosyal çevresindeki akran gruplarına kabul edilmemesi,
 • Madde kullanan akranlarla ilişki kurması,
 • Suç işleyen kişilerle arkadaşlık kurması,
 • İstismara uğramış olması,
 • Travma gibi faktörler etkili olmaktadır.

2- Ailesel Faktörler                      

 • Olumsuz ebeveyn modeli,
 • Uyuşturucu maddenin zararı konusunda ailenin düşüncesi,
 • Aile içi denetimin iyi olmaması,   
 • Kaotik aile yapısı,
 • Aile içi şiddet,           
 • Ebeveyn-çocuk iletişiminde yetersizlik,
 • Aile içerisinde öfke kontrolünün olmaması,
 • Ebeveyn-çocuk arasında yakın ilişkiler kurulamaması,
 • Pasif aile yapısı,
 • Aile denetiminin yetersiz olması çocuğun tütün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya başlamasında önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

3- Sosyal ve Çevresel Faktörler

 • Yasaların yaptırım ve denetim eksikliği
 • Alkol ve Madde kullanımını destekleyen sosyal etmenler
 • Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin kolay olması
 • Yoksulluk ve gelir dağılımında aşırı dengesizlik
 • Göç    
 • Medya ve internet etkisi
 • Alkol ve madde kullanan medyatik kişilerin etkisi