Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir.
Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler 
Biyosidal amaçlı kullanılan ancak Yönetmelik kapsamına girmeyen, içerisinde aktif madde bulunmayan etkisini mekanik, elektronik, elektrikli, ultrasonik vb, yolla fiziksel olarak gösteren ürünlerdir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 
 Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ve biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. Biyosidal Ürünler; Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, Koruyucular, Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler ve Diğer Biyosidal Ürünler olmak üzere 4 ana gruba ayrılır.

Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler
Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler

Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler...

Koruyucular
Koruyucular

Koruyucu biyosidal ürünler, ürünlerin ya da süreçlerin estetik ve/veya işlevsellik...

Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler
Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir. 14-...

Diğer Biyosidal Ürünler
Diğer Biyosidal Ürünler

Diğer ana gruplara dahil edilemeyen biyosidal ürünlerdir. 20- Ürün Tipi:...

Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya arz edilen biyosidal ürünler, Yönetmeliğin denetim başlıklı 49 uncu...

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar
Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar

İşlenmiş Eşya Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme...

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler

Piyasaya arz edilen biyosidal ürünler, Yönetmeliğin denetim başlıklı 49 uncu...