Akut Barsak Enfeksiyonları (İshaller)
Avian İnfluenza (Kuş Gribi)
Basilli Dizanteri
Botulizm (Botulismus)
Gonore (Bel Soğukluğu)
Hepatit C
Hepatit E Virüsü
HIV/AIDS
Klamidya Enfeksiyonu
Kolera
Lejyoner Hastalığı
Lepra (Cüzzam)
Meningokoksik Menenjit
MERS-CoV
Norovirüs Enfeksiyonları
Rota Virüs Enfeksiyonu
Sifiliz (Frengi)
Tifo