Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ;

Tanımı: Hastalık hastalığı diğer adıyla hipokondriyaziste  kişi hissettiği bedensel duyumları ciddi bir hastalığı olduğu biçiminde yorumlar; ancak gerçekte altta yatan bedensel bir hastalık yoktur ya da mevcut belirtileri açıklayacak nitelikte değildir

Şikayetleri: Gerçek olarak hissettiği bedensel yakınmalarına neden olan ve  teşhis konulamadığını düşündüğü hastalığına çözüm bulmak için sıklıkla her belgenin özenle saklanmış olduğu bir dosya dolusu tetkikle doktor doktor dolaşır. Hastalar genellikle hayati organlara (beyin, kalp gibi) ait hastalıkları olduğunu dile getirirler. 

Bulguları: Bu sebeple günlük yaşamı, aile ve iş yaşamında bir takım bozulmalar görülür, depresyon ve kaygı bozukluğu belirtileri eşlik edebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı ve tedavi için psikiyatri uzmanına başvurmaları gerekmektedir, ancak bu hastalar genellikle psikiyatriye en son gelirler ya da hiç gelmezler, çünkü gerçekten bedensel olarak hasta olduklarını düşünmektedirler. Yapılan tetkiklerin negatif çıkmasından sonra yeniden bir hekime giderler ve tüm tetkikleri yeniden yaptırmak isterler ; doktorların kendilerini anlamadıklarını ve yeterince muayene etmediklerini düşünürler.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Henüz saptanamamış ciddi bir hastalıkları olduğunu inandıklarından ve tersine ikna edilmeleri oldukça güç olduklarından hekimlerin bu hastalarla kurdukları ilişki çok önemlidir. Tedavilerinde psikoterapi ve ilaç tedavileri uygulanabilir.