İlk Yardım

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Detaylı bilgi için
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel
Yaşam Desteği
Kanamalarda
İlk Yardım
Yaralanmalarda
İlk Yardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım 
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
Bilinç Bozukluklarında
İlk Yardım
Zehirlenmelerde
İlk Yardım
Hayvan Isırmalarında
İlk Yardım
Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
Boğulmalarda
İlk Yardım
Hasta/Yaralı
Taşıma Teknikleri

Acil Durumlarda Aranması Gereken Telefon Numaraları

Acil Yardım

İtfaiye

Jandarma

Polis

Zehir Danışma Hattı