Kanser; vücuttaki normal hücrelerin çok aşamalı bir süreçte tümör hücrelerine dönüşerek kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler çevre ve uzak organlara yayılabilir. Kanser dünyada ve ülkemizde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biridir. Ülkemizde erkeklerde sırasıyla akciğer, prostat, kalın bağırsakmesane ve  mide kanserleri en sık görülürken, kadınlarda ise sırasıyla meme, tiroit,  kalın bağırsak, rahim ve akciğer kanseri en sık görülmektedir. 

Tablo 1.Türkiye’de erkek ve kadınlarda en sık görülen on kanser, 2014

Erkek     Kadın
 1  Akciğer  1  Meme 
 2  Prostat  2  Tiroit
 3  Kalın Bağırsak  3  Kalın Bağırsak
 4  Mesane  4   Rahim
 5  Mide  5  Akciğer
 6  Non-Hodgkin Lenfoma  6  Mide
 7  Böbrek  7  Yumurtalık
 8  Gırtlak  8  Non-Hodgkin Lenfoma 
 9  Tiroit   9  Beyin, sinir sistemi
10  Beyin, sinir sistemi  10  Rahim Ağzı

Tüm kanser vakalarının sadece% 5-10'u genetik kusurlara atfedilebilirken, geri kalan % 90-95'inin kökleri çevreye ve yaşam biçimine dayandırılmaktadır. Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır: fazla kilolu ya da şişman (obez) olma, meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık %22’sinden sorumludur.

Günümüzde kanserin %30-50’si önlenebilir. Bu, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıt dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla başarılabilir. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir.