hsgm resim 8Kullanılan termal veya mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde

  • Termal tedavi havuzu,
  • Sıra banyoları,
  • Peloidoterapi birimleri,
  • Tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesislerdir.

Kaplıcalar, doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı tesislerdir.

Kaplıcaların tesis ve işletme nitelikleri ile tedavi seçenekleri bakımından günümüzdeki sektörel gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda disipline edilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında Kaplıcalar Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kaplıcalar bugün bir yandan tedavi olmak amacıyla geleneksel olarak ziyaret edilirken, bir yandan da modern yaşamın içinde hayatın yoğun akışından uzaklaşmak ve daha sağlıklı bir yaşam sağladığı düşüncesi ile de ziyaret edilmektedir. Bu noktada Ülkemizdeki iklimsel ve coğrafi çeşitlilik, kaplıca turizmine pek çok avantaj sunmaktadır.

İşte bu zenginlik içerisinde yer alan ve farklı nitelikleri, farklı şifalı özellikleri içinde barındıran kaplıca sularımız öncelikle Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmekte ve şifalı özellikleri (endikasyonları) belirlenmektedir. Endikasyonu belirlenen kaplıca sularının kullanılacağı tesislere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından önce tesisin inşasına yönelik tesis izni, inşası sonrasında ise işletme izni verilmektedir.

Yapılan tüm bu çalışmalara ait veriler Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında elektronik olarak takip edilmektedir. Ayrıca halka yönelik bir web sayfası hazırlanarak erişime açılmıştır.

Bu sayfadan izin verilen kaplıca tesislerine yönelik endikasyon bilgileri, suyun niteliği, tesisteki tedavi birimleri ve işletici bilgisine erişim sağlanabilmektedir.

“Kaplıca, peloid ve talassoterapi tesisleri 3 ayda bir il sağlık müdürlükleri, yılda bir de Bakanlık personelince denetlenmektedir.”