hsgm resim 1Onlarca yıllık zaman diliminde doğal olarak oluşan, mineralli ve/veya organik maddeleri yapısında bulunduran çamur kıvamındaki maddelerdir.

Kaplıca tedavisinde, aşağıdaki peloidler kullanılır.

 • Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.
 • Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.
 • Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.
 • Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.

Özellikleri nasıl olmalıdır?

 • Analiz raporları doğrultusunda peloidin tanımlanması yapılmış ve tıbbi endikasyonları belirlenmiş olmalıdır.
 • Paketlenecek peloidler bitki artıkları, taş ve çakıl gibi yabancı maddeleri içermemelidir.
 • Kuru peloidlerin tanecik büyüklüğü 2 mm veya daha küçük boyutta olmalıdır.
 • Paketlenecek peloidler, paket açıldıktan sonra kullanıcı tarafından herhangi bir işleme gerek kalmadan doğrudan kullanılabilecek ya da kullanma tarifi verilmek kaydı ile kurutulmuş toz halinde paketlenmelidir.
 • Peloidler doğal haliyle ve/veya aroma maddesi kullanılarak üretilmelidir.Yapılan tüm işlemlerde peloid nitelikleri değiştirilmemelidir.
 • Bakanlıkça belirlenen uyarı ve önlemler etiket üzerinde mutlaka bulunmalıdır.

Hangi şekillerde kullanılır?

Peloidler sağlık amaçlı

 • Bulamaç (macun),
 • Banyo,
 • Tek kullanımlık hazır paket balçığı,
 • Krem,
 • Pudra,
 • Yüz maskeleri,
 • Plaster,
 • Yakı,
 • Antiperspiran
 • Emülsiyon şekillerinde kullanılabilir.

Etiket üzerinde hangi bilgiler yer alır?

Etiket üzerinde;

 • Peloid kaynağının adresi,
 • Üretim ve son kullanma tarihi,
 • Net ağırlığı,
 • Üretim izin tarih ve numarası,
 • Üretici adı ve adresi,
 • Parti ve seri numarası ile kullanım yerlerine ilişkin bilgiler yer almalıdır.

Tüketiciler yanıltılmamalıdır!

Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.


“Bakanlık tarafından endikasyonu belirlenen peloidler kullanılmalıdır. Gelişi güzel merdiven altı üretim yapılan peloidlere itibar edilmemelidir.”


Peloid Uygulama

Genellikle 43 0C civarında sıcaklıklarda uygulanır.  Omuz, diz, bel, sırt , ve boyun en sık kullanılan yerlerdir. 

             camur11      camur22


“Kaplıca Tesislerinin Türleri, Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri ile ilgili ayrıntılar için Kaplıcalar Yönetmeliği'ni inceleyiniz. (Yönetmelik için tıklayınız. ) ”