hsgm resim 33

Biyosit ve Biyosidal Ürün

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

Ahşap Koruyucular (Ürün Tipi 8)

İnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir.

Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.

Ahşap Koruyucularda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı envanterine kayıtlı veya ruhsatlı olduğundan emin olunuz.

  • Kullanmadan önce etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

  • Sağlığınızı, hedef dışı canlıları ve çevreyi korumak için kullanırken etiketinde belirtilen güvenlik önlemlerini alınız.

  • Ürünün etiketinde belirtilen hedef organizmalara yönelik olduğunu unutmayınız.

  • Ürün etiketinde belirtilen uygulama dozlarına göre uygulama yapınız.

  • Depolarken etikette belirtilen depolama ve saklama koşullarına uygun hareket ediniz.

  • Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.

  • Boşalan ambalajları ve ahşap koruyucu artıklarını etikette belirtilen şekilde imha ediniz.

shutterstock 173334179

Genel Bilgi

Ahşabın insan hayatında her zaman önemli bir yeri olmuştur. Yiyecek ve içecek kaplarından tarım aletlerine, mobilyadan tekneye kadar birçok araç gereç ahşap ile üretilmektedir.

Ahşap; bakteri, mantar ve böcekler gibi çeşitli zararlıların hedefidir. Bu zararlılar ahşabın çürümesine, ufalanmasına ve yok olmasına sebep olabilirler.

Ahşabı korumanın geleneksel yolu kurutmadır. Ancak ahşabın dayanıklı hale getirilebilmesi ve zararlılara karşı daha dirençli olarak varlığını devam ettirebilmesi için kimyasal koruyucuların da kullanılması zorunlu hale gelmiştir.


“Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz”


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

shutterstock 610776650

İzinli Ahşap Koruyucular

Ahşap koruyucuların, Yönetmelik ile tanınan geçiş süresi sebebiyle izinlendirilmiş olmaları gerekmemektedir. Ahşap koruyucular, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından biyosidal ürün envanterine kaydedilmekte, bir takım verileri değerlendirilmekte ve Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Biyosidal Ürün Envanterine kaydedilmiş ve piyasada bulundurulmasına izin verilmiş ahşap koruyucular satın alınmalı ve kullanılmalıdır. 

Ülkemizde halkın kullanımına sunulan ahşap koruyucularda en çok kullanılan aktif madde Avrupa Birliği’nin biyosidal ürünlerin aktif maddelerinin değerlendirilmesine ilişkin programı kapsamında değerlendirilen ve 2008 yılında ahşap koruyucularda aktif madde olarak kullanımına onay verilen 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) isimli kimyasaldır.

IPBC, teknik düzeyde gözlere ve cilde, solunması halinde solunum sistemine ve yutulması halinde sağlığa zararlı olan ve toprak ve suya karışması halinde hem kısa (akut) hem de uzun dönemli (kronik) olarak çevresel tahribata yol açabilecek, mantar (fungus) öldürücü bir kimyasaldır.

Halkın kullanımına sunulan ahşap koruyuculardaki IPBC oranı %1’i geçmemektedir, ancak ürünlerin içeriğinde kullanılan yardımcı maddelere göre alınması gereken güvenlik önlemleri değişebilmektedir.

Genel prensip olarak ahşap koruyucuların kullanımı esnasında solumanın ve cilde temasın önüne geçilmesi ve kesinlikle toprağa ya da suya karışarak çevreye yayılması önlenmelidir.


“Bu bilgilendirme, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili otorite, biyosidal ürünlerin satın alımında, kullanımında, depolanmasında ve bertaraf edilmesinde dikkat edilecek hususlar konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”