shutterstock 638547859

Biyosit ve Biyosidal Ürün

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

Biyosidal Ürün Olarak Çamaşır Suları

Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu olarak günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olan biyosidal içerikli çamaşır sularını doğru kullanıyor muyuz?

Tüketiciler olarak, doğrudan ya da sulandırılarak çeşitli alanlarda kullanılan çamaşır sularının etiketlerinde yer alan bilgilendirici ve uyarıcı talimatların ne kadar farkındayız?

Yoğun kıvamlı yapısı nedeniyle yüzeylere daha hızlı tutunması ve daha uzun süre yüzeyde kalması ürünlerin piyasada tercih edilmelerini sağlarken, yanlış kullanımları halinde sağlık ve güvenlik açısından olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.


“Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız”


Çamaşır Sularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Mutfakta kullanılan araç ve eşyaların yoğun kıvamlı çamaşır suyu ile temizlenmesi uygulandığı yüzeyde uzun süre kalması, yüzeyden defalarca yıkanması ve durulanmasına rağmen kalıntı bırakması nedeniyle kesinlikle önerilmemektedir.

  • Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı, detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şekline uyulmaması ürünün hatalı kullanımına yol açacağı bilinmelidir.

  • Özellikle günlük hayatta bir vesile ile birebir temas ettiğimiz yüzeylerde, gıda maddelerinizle yakın temas halinde olan yüzey ve araç-gereçlerin temizliğinde kullanımı sakıncalıdır.

  • Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcılara dikkat edilmemesi durumunda zehirlenmelere neden olabilir.

  • Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu aramalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABiM)’ne ulaşılmalıdır.

  • Kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.

  • Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

  • Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

  • Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.


“Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz”


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

hsgm resim 36

Biyosidal Ürün Olarak Islak Mendiller

Günümüzde pratik kullanımı nedeniyle büyük küçük herkesin günlük hayatında sıkça kullandığı ıslak mendillerin içeriğinde kimyasal maddelerin mevcuttur.

Barındırdığı kimyasallar nedeniyle halk sağlığı açısından ciddi sorunlara sebep olabileceği konusu oldukça önemli olan  ıslak mendiller kullanıcılar tarafından bilinçli kullanılmalıdır.

Islak mendiller içerdikleri kimyasalların kapsamlarına göre özellik kazanmaktadır. Antibakteriyel özellikte olmasını sağlayan biyosidal aktif maddeler içerdikleri kimyasal yapılar sayesinde bakteriler üzerinde öldürücü/sınırlayıcı etkiye sahip olmaktadır.

Dezenfektanların birçoğu içerdiği aktif maddeler nedeniyle toksik özelliğe sahip olup cilde ve gözlere zarar verebilmektedir.

Biyosidal ürün olarak ıslak mendiller, kullanım şekli ve amaçları göz önünde bulundurularak ürün etiketinde yer alan uyarılara dikkat edilerek kullanılmalıdır.


“Bu bilgilendirme, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili otorite, biyosidal ürünlerin satın alımında, kullanımında, depolanmasında ve bertaraf edilmesinde dikkat edilecek hususlar konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”