hsgm resim 39Bi̇yosi̇t ve Bi̇yosi̇dal Ürün

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

Biyosidal Ürün Seçerken

Dezenfektanlar ve haşere kontrolü için kullanılan ürünler ana gruplarında yer alan biyosidal ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatına sahip olması, koruyucular ve diğer biyosidal ürünler ana gruplarında yer alan ürünlerin ise T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı biyosidal ürün envanterine kaydedilmiş veya T.C. Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Biyosidal ürün seçerken ürünlerin ruhsatlı ya da envantere kayıtlı olmasına dikkat ediniz. 

 • T.C. Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatı var mı?
 • T.C. Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün envanterine kayıtlı mı?

 • Etkin olduğu zararlılar hedeflerinize uygun mu?

 • Uygulama alanı uygulama yapacağı alanla uyumlu mu?

 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı gerektiriyor mu?

 • Kişisel koruyucu ekipman dahil alınması gereken önlemler sizin alabileceğiniz önlemler mi?

 • Zararlılık işaretleri ile zararlılık ve önlem ifadelerini okudunuz mu?

 • Hedef tayin ettiğiniz zararlılar karşısında gereksiz risk alıyor musunuz? 

Dikkat!

Biyosidal ürünlerde kullanılan kimyasalların birçoğu insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından risk oluşturabileceğinden ciddi gereklilik halinde kullanılması ve kullanım talimatlarına ve güvenlik önlemlerine harfiyen riayet edilmesi önerilir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

shutterstock 417362623

Biyosidal Ürünleri Kullanırken

 • Kullanmadan önce etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

 • Sağlığınızı, hedef dışı canlıları ve çevreyi korumak için kullanırken etiketinde belirtilen güvenlik önlemlerini alınız.

 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı gerektiren ürünlerde mutlaka kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

 • Kullanım esnasında iyi havalandırma gerektiren ürünlerde ortamda mutlaka iyi bir havalandırma sağlayınız.

 • Ürünün etiketinde belirtilen hedef organizmalara yönelik olduğunu unutmayınız.

 • Ürün etiketinde belirtilen uygulama dozlarına göre uygulama yapınız.

 • Kullanım sonrası ortamdan uzaklaşmanız gereken ürünlerde mutlaka ortamdan uzaklaşınız.

 • Kullanım sonrası ortamın havalandırılması gereken ürünlerde gerekli havalandırmayı sağlamadan ortama girmeyiniz.

 • Depolarken etikette belirtilen depolama ve saklama koşullarına uygun hareket ediniz.

 • Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.

 • Boşalan ambalajları ve ahşap koruyucu artıklarını etikette belirtilen şekilde imha ediniz.

 • Herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin (UZEM) 114 numaralı telefonu aranmalıdır.

Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) ulaşılmalıdır.


“Bu bilgilendirme, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili otorite, biyosidal ürünlerin satın alımında, kullanımında, depolanmasında ve bertaraf edilmesinde dikkat edilecek hususlar konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”