hsgm resim 34

Biyosit ve Biyosidal Ürün

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler

Haşere mücadelesinde öncelikle fiziksel, kültürel ve mekanik mücadele yöntemleri tercih edilmelidir.

Fiziksel mücadelede;  Pencerelere tel takılması, ortam temizliğine önem verilmesi, yiyeceklerin açıkta bırakılmaması, atıkların kontrol altına alınması, çöplerin çöp poşetlerinde muhafaza edilmesi, böceklerin yaşam alanlarının yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yöntemlerin yetersiz kalması durumunda biyosidal adı verilen ürünler kullanılmalıdır.


“Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız”


Piyasada satışa sunulan biyosidal ürünleri satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle satışa sunulan biyosidal ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına, etikette izin tarih ve sayısının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Biyosidal ürünün etiketinde; Ürünün adı, kullanım amacı, üretim yeri adresi, verilen iznin tarih ve sayısı, hedef organizmalar, aktif maddenin adı ve konsantrasyonu, sıvı, granül, toz, katı gibi formülasyon tipi, ürünün kullanım şekli ve/veya dozu, yan etkileri, ilkyardım talimatları, ürünün güvenli bertarafı ile ilgili talimatlar, imal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası görünür bir şekilde yazılmalıdır.

shutterstock 644903410Ev ve işyerlerinde haşerelere karşı mücadelede nelere dikkat etmeliyiz?

Uygulama yapacak firmanın Sağlığı Müdürlüğünden biyosidal ürün uygulama izin belgesi olmalıdır. Kullandığı ürün ise T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmalıdır. Uygulama izin belgesi olan firmalara cevresagligi.saglik.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Uygulama yapılırken uzman kişilerin talimatlarına uyunuz. Evcil hayvanları ortamdan uzaklaştırın.


“Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz”


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi, izinlendirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

shutterstock 516729205

Biyosidal Ürünleri Kullanırken

 • Kullanmadan önce etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

 • Sağlığınızı, hedef dışı canlıları ve çevreyi korumak için kullanırken etiketinde belirtilen güvenlik önlemlerini alınız.

 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı gerektiren ürünlerde mutlaka kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

 • Kullanım esnasında iyi havalandırma gerektiren ürünlerde ortamda mutlaka iyi bir havalandırma sağlayınız.

 • Ürünün etiketinde belirtilen hedef organizmalara yönelik olduğunu unutmayınız.

 • Ürün etiketinde belirtilen uygulama dozlarına göre uygulama yapınız.

 • Kullanım sonrası ortamdan uzaklaşmanız gereken ürünlerde mutlaka ortamdan uzaklaşınız.

 • Kullanım sonrası ortamın havalandırılması gereken ürünlerde gerekli havalandırmayı sağlamadan ortama girmeyiniz.

 • Depolarken etikette belirtilen depolama ve saklama koşullarına uygun hareket ediniz.

 • Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.

 • Boşalan ambalajları ve artıklarını etikette belirtilen şekilde imha ediniz.

 • İnsan vücuduna sürülerek haşere kontrolünde kullanılan ürünlerin 2 yaş altındaki çocuklarda ve hamilelerde kullanımı uygun görülmemektedir.

 • Herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin (UZEM) 114 numaralı telefonu aranmalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi’ne (SABiM) ulaşılmalıdır.

Kullandığınız ürünün şikâyeti ile ilgili nereye müracaat edilmelidir?

Böyle bir durumda en yakın Sağlık Müdürlüğü, çok acil durumlarda SABİM (Sağlık Bakanlığı Bilgi Erişim Merkezi) ALO 184’e ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na müracaat edilmelidir.


“Bu bilgilendirme, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili otorite, biyosidal ürünlerin satın alımında, kullanımında, depolanmasında ve bertaraf edilmesinde dikkat edilecek hususlar konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”