Suçiçeği genellikle erken çocukluk döneminde geçirilen ve Varisella Zoster Virüsünün (VZV) neden olduğu yaygın ve kaşıntılı, başlangıçta makülopapüler, hızla papüler ve ardında veziküler döküntülerle karakterize, ateşin sıklıkla eşlik ettiği, sistemik komplikasyonlara bağlı hastaneye yatışların görülebildiği bir klinik tablodur. Suçiçeği virüsü hava yoluyla insandan insana veya derideki veziküllerin içindeki sıvıyla temas sonucu bulaşabilmektedir. Ev içi temaslarda bulaşıcılık %80-90’dır.

Suçiçeği hastalığının komplikasyonları nelerdir?

Önceden sağlıklı olan çocuklarda bile sekonder cilt lezyonları (cilt ve cilt altı dokularda stafilokok enfeksiyonu başta olmak üzere çeşitli bakteriel enfeksiyonlar), suçiçeği pnomonisi, santral sinir sistemi hastalıkları (serebellar ataksi, ensafalit, menenjit) görülebilmektedir. Ancak, komplikasyon ve ölüm bebeklerde, erişkinlerde ve immün yetmezliği olanlarda daha yüksek olmaktadır. Suçiçeği hastalığından sonra sinir sisteminde latent olarak kalan variselle-zoster virusu, aylar yıllar sonra immunitenin baskılandığı bir anda bir veya birkaç sinir trasesi boyunca ilerleyerek zona zoster meydana getirebilir.

Suçiçeği hastalığının epidemiyolojisi nedir?

Suçiçeği hastalığı genellikle 1-9 yaş arasında görülmekle birlikte adölesanlarda, erişkinlerde

ve yaşlılarda da görülür. Ancak erişkinlerin %95’i suçiçeğine karşı bağışıktır. Hastalık daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülür. Suçiçeği geçiren hastaların %2-5’i hastaneye yatmak zorunda kalmaktadır.

Suçiçeği hastalığının bulaştırma süresi ne kadardır?

Bulaştırıcılık, hastalık geçiren kişide deri lezyonları çıkmadan 1-2 gün önce başlar ve tüm döküntüler kabuklanana kadar devam eder. Kuluçka süresi 10-21 gündür.

Suçiçeği hastalığından nasıl korunulur?

Suçiçeğinden korunmak için hasta kişilerle temasın engellenmesi ya da aşı yaptırılması gerekir.

Suçiçeği aşısı nasıl aşıdır?

Suçiçeği aşısı canlı zayıflatılmış virüs aşısıdır

Suçiçeği aşısı ne zaman uygulanır?

Suçiçeği hastalığını hiç geçirmemiş ve 12. ayını dolduran çocuklara (1. yaş gününü kutlayan

çocuklar) tek doz olarak uygulanır.

Suçiçeği aşısı saklama koşulları nasıldır?

Suçiçeği aşısı (+2)-(+8) °C de saklanmalıdır. Kesinlikle dondurulmamalıdır.

Suçiçeği aşısının yan etkileri nelerdir?

Suçiçeği aşısının yan etkileri nadirdir. Suçiçeği aşısını yaptırmak, suçiçeği hastalığını geçirmekten daha güvenlidir. Aşı sonrası birçok çocukta aşıyla ilgili hiçbir problem olmaz.

Nadir olarak:

  • Ateş, aşı yapılan yerde ağrı, şişlik veya kızarıklık, (aşı sonrası lokal yan etkiler görüldüğünde, aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir, parasetamol içeren ilaçlar verilebilir.)
  • Enjeksiyon yerinde suçiçeğine benzer 4-5döküntü,
  • Yıllar sonra zona (ancak bu vakaların tamamı hafif ve komplikasyonsuzdur) olabilir.